Home/ Tiếp Nhận Yêu Cầu, Thông Tin Gửi Hàng

Tiếp Nhận Yêu Cầu, Thông Tin Gửi Hàng

Sau khi nhận được yêu cầu gửi hàng của Quý khách, nhân viên Tín Thành    sẽ  tư  vấn về giá cả và thời gian gửi hàng, loại hàng hóa được gửi có nằm trong danh mục cấm hay không.