Home/ Nhận Hàng Và Xử Lý Hàng Hóa

Nhận Hàng Và Xử Lý Hàng Hóa

Nhân viên Tín Thành sẽ nhận hàng và xử lý hàng hóa trực tiếp tại công ty. Trường hợp bạn không thể đến gửi hàng tại công ty, nhân viên Tín Thành sẽ hỗ trợ đến tận nhà để nhận hàng gửi giúp bạn
- Nhân viên Tín Thành kiểm tra loại hàng hoá được gửi, kiểm tra khối lượng chính xác để báo mức cước phí gửi hàng. 
Lưu ý: Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của người gửi và người nhận trong tờ phiếu chuyển hàng.