Home/ Thời gian vận chuyển Tín Thành Express

Thời gian vận chuyển Tín Thành Express

Thời gian  vận chuyển

Đây là loại hình dịch vụ hiện rất phát triển ở nước ta. Hiện nay công ty chuyển phát nhanh Tín Thành Express chúng tôi có phạm vi chuyển phát trên 63 tỉnh thành và trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đang dần được mở rộng thêm từng ngày. đã khiến Tín Thành Express trở thành công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới. Với hơn 365,000 nhân viên, chúng tôi cung cấp các giải pháp với số lượng không giới hạn cho hầu hết các nhu cầu chuyển phát và các vùng lãnh thổ trên thế giới

 

Thời gian vận chuyển cũng tùy thuộc vào dịch vụ khách hàng chọn, và cũng tùy thuộc vào từng hãng chuyển phát nhanh. Thông thường thời gian vận chuyển sẽ là :

 

  •  Đối với chứng từ

- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-2 ngày

- Chuyển phát nhanh đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-4 ngày.

  • Đối với hàng hóa

- Chuyển phát nhanh đi Châu Á thời gian khoảng từ 1-3 ngày, đi Châu Âu, Châu Mỹ thời gian khoảng từ 3-5 ngày.

 - Một số nước khu vực Trung Đông thời gian vận chuyển từ 4-6 ngày.